Rapport 'Vooruitgang in onderzoek'

In opdracht van het bestuur van de NVK heeft de commissie Wetenschappelijk Onderzoek in de Kindergeneeskunde (cWOK, inmiddels de commissie Wetenschap) in 2006 een visie geformuleerd op de wenselijke ontwikkeling van het wetenschappelijk klimaat in de Nederlandse kindergeneeskunde.


In het advies is uitgewerkt welke mogelijkheden de cWOK zag voor de NVK om als vereniging actief kansen te creëren en deze te gebruiken voor het verbeteren van de positie van de kindergeneeskunde. Dit heeft geresulteerd in de volgende concrete doelstellingen met bijbehorende beleidsstappen op 3 overkoepelende beleidsterreinen:


I. Advocacy en cultuur.

Vergroten van zichtbaarheid van de kindergeneeskunde en kindergeneeskundig onderzoek.


II. Opleiding en onderwijs.

Meer aandacht voor wetenschap in opleiding en onderwijs.


III. Netwerken voor onderzoek en onderzoekers.

1) Bevorderen van de interactie tussen jonge onderzoekers in de kindergeneeskunde;
2) Draagvlak inventariseren voor netwerken voor multicentrumonderzoek bij academische centra en niet-academische klinieken;
3) Exploreren van samenwerkingsmodellen in het Nederlands klinisch wetenschappelijk onderzoek in de kindergeneeskunde.

 

Rapport 'Vooruitgang in onderzoek' (alleen leden)
Samenvatting (alleen leden)
 

Mijn sectie