Gorter penning

De Gorterpenning wordt in principe om de drie jaar toegekend aan een Nederlandse kinderarts, een in Nederland werkzame kinderarts of iemand die anderszins actief is binnen de kindergeneeskunde vanwege zijn of haar bijzondere verdienste op dit gebied.

 

Bijzondere verdienste voor de kindergeneeskunde gaat over wetenschap en vooruitgang van het vakgebied, maar ook over maatschappelijke implicaties voor de gezondheid van kinderen.

De Prof. dr E. Gorterpenning werd ingesteld op voorstel van het bestuur van de NVK tijdens de ledenvergadering van 15 oktober 1982 te Noordwijkerhout, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van de vereniging. De maker van de penning is de heer Niel Steenbergen. De penning wordt in brons gegoten.

Voor het reglement klik hier

Eerdere prijswinnaars

2017: Prof.dr. J.M. Wit, Leiden
2012: Prof.dr R. de Groot, Nijmegen
2009: Prof.dr W. Kuis, Utrecht
2006: Prof.dr. J. Fernandes, Groningen (overleden)
2003: Prof.dr. L.A.H. Monnens, Nijmegen
1997: Prof.dr. H.K.A. Visser, Rotterdam
1987: Prof.dr. G.M.H. Veeneklaas, Oegstgeest (overleden)
1983: Prof.dr. J.H.P. Jonxis, Groningen (overleden)

Oproepen, verslagen van uitreikingen, etc.

2017
2012
2009

Mijn sectie