NSCK nieuws

Joana Kist nieuwe coördinator NSCK

1-4-2014
Kinderarts Joana Kist-van Holthe is sinds 1 januari 2014 de nieuwe coördinator van het Nederlands Signalerings Centrum Kindergeneeskunde (NSCK). Zij volgt Rob Rodrigues Pereira op, die sinds 2000 coördinator was.
 

De komst van Joana Kist valt samen met de overgang van het NSCK van TNO Preventie en Gezondheid in Leiden naar het NVK-bureau in Utrecht. Dat levert meteen een belangrijk aandachtspunt voor haar op, want met de overgang is het NSCK ook overgestapt op volledig digitaal melden. Kist: “De blauwe kaart is definitief verleden tijd. In plaats daarvan krijgen kinderartsen elke maand een NSCK Nieuwsmail met de oproep om te melden via de site van de NVK. Het is heel belangrijk dat kinderartsen dat net zo trouw gaan doen als voorheen. Dus: kinderartsen, let op je NSCK Nieuwsmail en meld die aandoeningen!”

Om privacyredenen moeten kinderartsen die melden wel inloggen met hun NVK-toegangscodes. Kist: “Om tegen te gaan dat dit drempelverhogend werkt, hebben we er nu voor gezorgd dat die codes opgeslagen worden zodat je maar één keer hoeft in te loggen en daarna niet meer.”
 
Onderzoek
Joana Kist is naast haar NSCK-coördinatorschap onderzoeker bij het EMGO-instituut van het VUmc, waar met name onderzoek wordt verricht op het gebied van public health. Als voormalig projectleider van de JGZ-richtlijn Overgewicht doet ze momenteel onder meer onderzoek naar de gevolgen van het meten van de bloeddruk bij dikke kinderen op scholen. Daarvoor was ze meer dan 25 jaar kinderarts in diverse ziekenhuizen, laatstelijk tot 2010 in het LUMC als kindernefroloog.
 
“Met mijn overstap naar het EMGO maakte ik de keuze om me volledig aan onderzoek te wijden,” aldus Kist. “Door onderzoek kun je de zorg voor het zieke kind als geheel steeds een stukje verder helpen. Het idee om daarmee bezig te zijn, met name in het domein van public health, sprak me enorm aan. In mijn werk als NSCK-coördinator lijkt het me vooral leuk om onderzoekers begeleiding te geven als ze dat nodig hebben, en ze te helpen het onderzoek goed te organiseren. Verder zie ik het als belangrijke taak om collega’s te prikkelen hun onderzoek te laten verlopen via een NSCK-signalering.”
 
Verbreding 
Het lijkt Kist verder interessant om de wens van het NSCK op te pakken om de scope van NSCK-signaleringen te verbreden. Kist: “Nu zijn het vooral zeldzame aandoeningen, maar je kunt bijvoorbeeld ook denken aan cohortstudies of onderzoek naar complicatie registraties. En het is interessant om te kijken wat de surveillance units in andere landen doen, mogelijk kunnen we gezamenlijk onderzoeken gaan opzetten. Al met al een boeiende Joana Kist-van Holthe (EMGO-instituut VUmc) klus.”

Mijn sectie