Overzicht signaleringen

In 2020 houdt het NSCK de volgende signaleringen bij:
 


De signaleringen Kinderen gemist bij de hielprik-screening en Vluchtelingenkinderen zijn gestopt.

Voor elke signalering zijn diverse toelichtingen en formulieren beschikbaar.
Ga naar de betreffende pagina en kies het document van uw keuze:


Casusdefinities
Onderzoeksprotocollen
Toestemmingsfomulieren