Resultaten meldingen 2004

Meldingen: overzicht 2004

Aandoening

Code

Aantal

     

Congenitale malformaties na maternaal anti-epilepticagebruik

ConMal

8

Diabetes Mellitus

DM2

599

Hemoglobinopathie

Hb P

78

Henoch Schönlein Purpura

HSP

230

Intracraniële bloedingen

ICB

49

Kinderen geboren met het syndroom van Down

Down

189

Malaria

Malaria

27

Medium Chain Acyl-CoA Dehydrogenase Deficiëntie

MCADD

10

Nefrotische syndroom

NS

58

Stille ondervoeding aan de borst

SOB

146

     

Totaal

 

1349

 

Mutaties
Op 1 januari 2004 is de signalering gestart van Congenitale malformaties na maternaal anti-epilepticagebruik, Henoch Schönlein Purpura en Intracraniële bloedingen.
Op 1 januari 2004 is gestopt met Acute Cerebellaire Ataxie, HIV/AIDS en Idiopatische Thrombocytopenische purpura.
 

Mijn sectie