Vervolgprocedure droomontmoeting Sport Helpt

U heeft als kinderarts een aanvraag gedaan voor een droomontmoeting met een sporter. Van Sport Helpt heeft u positief bericht gekregen: er is een sporter beschikbaar. Sport Helpt en de NVK vragen u nu de volgende stappen te doorlopen:

 1. Vraag aan de ouders en/of het kind (zie protocol!)  toestemming voor de ontmoeting;
   
 2. Geef aan Sport Helpt door of de gewenste toestemming gegeven is (zie protocol).
   

Sport Helpt zal nu in overleg met u en/of uw medewerkers de ontmoeting organiseren. Doorloop alstublieft nog wel de volgende stappen:
 

 1. Ga na of het wenselijk is dat de sporter vooraf enige informatie over het kind ontvangt (zie protocol!). LET OP: vraag hiervoor eerst toestemming aan de ouders en/of het kind.
   
 2. Zie erop toe dat sporter, kind en/of ouders aan het eind van de ontmoeting afspraken maken over publiciteit (zie protocol en Verklaring publiciteit).
   

Downloads:

Protocol droomontmoeting Sport Helpt
Verklaring Publiciteit – versie OUDERS
Verklaring Publiciteit versie KIND

Mijn sectie